دستگاه فیلترپرس در کلیه صنایع مورد استفاده قرارمیگیرد و درواقع دستگاه فیلترپرس مادر صنعت میباشد ودر شاخه ای از صنعت از دستگاه فیلترپرس در تولید انواع کود های شیمیایی  و کود گاوی و کود مرغی و گود های آلی صنعتی کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و در واقع دستگاه فیلترپرس جزو ادوات کشاورزی میباشد.

از جمله تولیدات این واحد طراحی و ساخت دستگاه فیلترپرس میباشد که کارایی این دستگاه آلات در تولید کود آلی و کود اوره وتولید سولفات پتاس و سولفات روی و سولفات آهن و صنایع شیمیایی مرتبط با کشاورزی میباشد و از این صنعت در صنایع کشاورزی استفاده میشود و کود تولید شده ی حاصل از این دستگاه برای زمین های کشاورزی لازم الاجرا و پایه اساس کشاورزی میباشد و همچنین در صنایع صنعتی تولید کود مرغی و کود گاوی از این دستگاه استفاده مینمایند،وهمچنین ساخت آسیاب برقی و آسیاب محصولات کشاورزی اعم از ذرت و سویا و دان برای مرغداری ها و گاوداری ها و بطور خلاصه هرآنچه که از ماشین آلات کشاورزی به درخواست مشتری برای طراحی و تولید و ساخت مطرح گردد،این واحد تولیدی استقبال و دانش ساخت آن را دارا میباشد.