مهمترین عامل در انتخاب پارچه فیلتر مناسب در تجهیز فیلتراسیون  مد نظر گرفتن نوع فیلتراسیون(شناخت محلول قابل تصفیه) و شرایط عملیاتی فیلتراسیون می باشد. از مهمترین شرایط عملیاتی تعیین کننده این انتخاب میتوان به نوع فیلتریت( مایع یا گاز)،شرایط دمایی، شرایط شیمیایی و خواص فیزیکی اشاره کرد و در خصوص اثر گذاری تجهیز فیلتراسیون میتوان به نوع فیلتراسیون فشاری یا تحت خلا و همچنین  عملکرد دستگاه بصورت ناپیوسته یا پیوسته باشد اشاره کرد.

در عملیات فیلتراسیون مایعات با توجه به محصول مورد نظر فیلتراسیون نوع پارچه فیلتر مصرفی متفاوت می شود. در عملیاتی که کیک حاصل از فیلتراسیون محصول می باشد تا اینکه فیلتریت و شفافیت آن مد نظر می باشد پارچه فیلتر متفاوت  استفاده می باشد.

 

پارچه فیلتر مناسب باید خواص زیر را داشته باشد:

1- ممانعت از عبور ذرات جامد

2-دبی بالای فیلتراسیون

3-مقاومت در برابر گرفتگی منافذ

4-جدا شدن آسان کیک فیلتراسیون از روی سطح

5- خواص جذب سطحی پایینی داشته باشد

شرکت تولیدی سبلان صافی باارائه انواع پارچه های فیلتر در سایزهای مختلف وکارایی های متفاوت و با دانش کامل در خصوص نوع پارچه و استفاده از پارچه های فیلتر باتوجه به نیاز کارفرمایان محترم،آماده ارائه مشاوره رایگان در زمینه انتخاب بهترین پارچه فیلتر مناسب فیلتراسیون و همچنین تهیه آنها می باشد.